Методичні рекомендації з написання магістерських робіт для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”, освітні програми «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління приватною детективною діяльністю», «Управління безпекою судових органів»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 51
  • ISBD: Захаров В.І. Методичні рекомендації з написання магістерських робіт для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”, освітні програми «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління приватною детективною діяльністю», «Управління безпекою судових органів» / В.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 51 с.

Методичні рекомендації з написання магістерських робіт для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”, освітні програми «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління приватною детективною діяльністю», «Управління безпекою судових органів»

Захаров Олександр Іванович

Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю 073 „Менеджмент”, освітні програми «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління приватною детективною діяльністю», «Управління безпекою судових органів України». Призначені для надання допомоги студентам у виконанні випускної кваліфікаційної роботи магістра згідно з чинними стандартами України, містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення магістерської роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами