Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту другого рівня

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Кафедра комп'ютерних наук
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 32
  • ISBD: Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту другого рівня / уклад. Єпік М.О., Тимчук О.С.; Київ, Університет «КРОК». 2022. 32 с.

Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту другого рівня

Єпік М.О., канд. техн. наук; Тимчук О.С., канд. техн. наук.

Проєкт другого рівня виконується здобувачами спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» у відповідності до навчального плану 3 курсу у 4 семестрі. Метою виконання Проєкту є проєктування та реалізація кросплатформного програмного забезпечення із застосуванням процедурної та об’єктно-орієнтованої парадигм програмування, методів й алгоритмів обчислень, структур даних і механізмів управління. Програмне забезпечення обов’язково повинно мати графічний інтерфейс користувача. Логіка програми має бути реалізована на мові програмування Python, а логіка інтерфейсу – на PyQt 5. Проєкт виконується відповідно до рекомендацій щодо створення і керування стартапами (startups), розробником яких є Громадська організація «Платформа інноваційного партнерства» (YEP™).

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами