Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту третього рівня

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Кафедра комп'ютерних наук
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 40
  • ISBD: Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту третього рівня / уклад. Єпік М.О., Тимчук О.С.; Київ, Університет «КРОК». 2022. 40 с.

Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту третього рівня

Єпік М.О., канд. техн. наук; Тимчук О.С., канд. техн. наук.

Проєкт третього рівня виконується здобувачами спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» у відповідності до навчального плану 3 курсу у 6 семестрі. Метою виконання Проєкту є проєктування та реалізація програмного забезпечення з базою даних, логікою доступу до даних, логікою програми та логікою інтерфейсу. База даних розробляється на основі реляційної моделі даних. При цьому нормалізація має бути виконана до рівня вимог третьої нормальної форми (3НФ). Виконання Проєкту виконується відповідно до рекомендацій щодо створення баз даних, що наведені у курсі Database Foundations від Oracle Academy. Доступ здобувачам до методичних рекомендацій, програмного забезпечення та хмарних сервісів надається відповідно до угоди про членство університету «KROK» у Oracle Academy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами