Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту четвертого рівня

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Кафедра комп'ютерних наук
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 33
  • ISBD: Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту четвертого рівня / уклад. Єпік М.О., Тимчук О.С.; Київ, Університет «КРОК». 2022. 33 с.

Методичні настанови до виконання здобувачами вищої освіти Проєкту четвертого рівня

Єпік М.О., канд. техн. наук; Тимчук О.С., канд. техн. наук.

Проєкт четвертого рівня виконується здобувачами спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» у відповідності до навчального плану 3 курсу у 8 семестрі. Метою виконання Проєкту є проєктування та реалізація програмного забезпечення на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи сховище даних, логіку доступу до даних, логіку програми та логіку інтерфейсу. Клієнт має відповідати за логіку інтерфейсу, а сервер – за сховище даних та логіку доступу до даних. Логіка програми може бути зосереджена як на клієнті (товстий клієнт), так і на сервері (тонкий клієнт). Типовим прикладом програмного забезпечення з архітектурою клієнт-сервер є веб-застосунки, мобільні веб-застосунки або мобільні застосунки. Для створення серверної частини програмного забезпечення можуть бути використані різноманітні серверні технології та мови програмування, наприклад: PHP, Python, Java, ASP, Node.js, Ruby. Для створення клієнтської частини можуть бути використані HTML, CSS, JavaScript, Java, .NET.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами