Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

  • Автор: , , , , ,
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Спеціальність: Туризм
  • Підрозділ: Кафедра туризму
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 39
  • ISBD: Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) / Укладачі: Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова, С.П. Гаврилюк, В.І. Карюк, О.І. Міхо, Т.Г. Сокол. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2022. 39 с.

Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова, С.П. Гаврилюк, В.І. Карюк, О.І. Міхо, Т.Г. Сокол

Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики призначені для здобувачів вищої освіти 4 курсу спеціальності «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм», освітній рівень «бакалавр»).

У виданні містяться загальні положення щодо проходження виробничої практики студентами спеціальності «Туризм» (ОПП «Туризм), пропонується програма практики, розкривається її мета та завдання, питання організації та керівництва, етапи та зміст, надаються методичні рекомендації щодо проходження практики, підготовки звітної документації, процедура захисту та критерії оцінювання. В кінці представлені додатки, де надаються приклади оформлення титульної сторінки, змісту практики та відповідних таблиць.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами