Методичні рекомендації з організації та проведення практики (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) 1-3 курс

  • Автор: , , , , ,
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Спеціальність: Туризм
  • Підрозділ: Кафедра туризму
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 46
  • ISBD: Методичні рекомендації з організації та проведення практики (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) 1-3 курс / Укладачі: Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова, С.П. Гаврилюк, Т.С. Литвинова, О.І. Міхо, М.О. Растворова. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2022. 46 с.

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (спеціальність 242 «Туризм», ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Л.Ф. Мелько, Г.Ш. Уварова, С.П. Гаврилюк

Методичні рекомендації з організації та проведення практики призначені для здобувачів вищої освіти 1-3 курсів спеціальності «Туризм» (освітньо-професійна програма «Туризм», освітній рівень «бакалавр»).

У виданні містяться програми з навчальних та виробничої (технологічної) практик: загальні положення щодо проходження практики студентами спеціальності «Туризм» на 1-3 курсах, розкривається мета та завдання практики, питання організації та керівництва, етапи та зміст практики. Надаються методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації, а також критерії оцінювання та процедура захисту. У додатках представлені приклади оформлення титульної сторінки, змісту практики та відповідних таблиць.

Представлені науково-методичні матеріали є результатом колективної роботи кафедри туризму Університету «КРОК», стейкхолдерів, партнерів, випускників.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами