Методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з виробничої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право)

  • Автор: , , ,
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Спеціальність: Право
  • Підрозділ: Юридичний факультет
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 35
  • УДК: УДК 371. 214. 114
  • ISBD: Методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з виробничої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / укл. О.М. Биков, В.В. Корольова, Н.В. Степаненко, А.Й. Француз - Київ: Університет «КРОК», 2023. 35 с.

Методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з виробничої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право)

укл. О.М. Биков, В.В. Корольова, Н.В. Степаненко, А.Й. Француз

Метою методичних рекомендацій є надання допомоги здобувачам у вирішенні поставлених завдань щодо формування змісту і порядку виконання та оформлення звітів з виробничої переддипломної практики

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами