Навчально-методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації «Дизайн середовища»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Спеціальність: Дизайн
  • Підрозділ: Кафедра дизайну
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 35
  • ISBD: Навчально-методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації «Дизайн середовища»/ уклад. С.О. Бердинських. Київ: Університет «КРОК», 2022. 35 с

Навчально-методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації «Дизайн середовища»

уклад. С.О. Бердинських

Навчально-методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для студентів спеціальності 022 «Дизайн», спеціалізації «Дизайн середовища» містять загальні положення щодо організації виконання курсової роботи, обов‘язки студента та керівника, характеристику етапів виконання роботи, вибору і затвердження теми, детальний опис всіх структурних елементів роботи з методичними вказівками щодо їх підготовки, вимоги до оформлення робіт. Описано порядок і процедуру захисту роботи, наведено критерії оцінювання роботи. У додатках містяться орієнтований перелік тем та зразки документів.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами