Навчально-методичні рекомендації до виконання завдань програми проєктної практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації «Дизайн середовища»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Спеціальність: Дизайн
  • Підрозділ: Кафедра дизайну
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 26
  • ISBD: Навчально-методичні рекомендації до виконання завдань програми проєктної практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації «Дизайн середовища» / уклад. С.О. Бердинських. Київ: Університет «КРОК», 2022. 26 с.

Навчально-методичні рекомендації до виконання завдань програми проєктної практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 02 (Культура і мистецтво), спеціальності 022 (Дизайн), спеціалізації «Дизайн середовища»

уклад. С.О. Бердинських

Програма проєтної практики є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців спеціальності «Дизайн» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Відповідно до навчального плану для підсилення практичного спрямування підготовки фахівців на четвертому курсі у восьмому семестрі передбачена 6-тижнева проєктна практика.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами