Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт здобувачів освітнього ступеня магістр Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» Освітня програма «Бізнес в Європейському Союзі»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Кафедра міжнародного бізнесу
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 40
  • ISBD: Цевух С.М. Рекомендації щодо підготовки дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня магістр міжнародних економічних відносин. Київ: Університет «КРОК» 2023. 40 c.

Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт здобувачів освітнього ступеня магістр Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» Освітня програма «Бізнес в Європейському Союзі»

Цевух С. М.

Ці методичні рекомендації окреслюють вимоги та стандарти щодо підготовки та оформлення основних елементів дипломної роботи: зміст, заголовки, графічні матеріали, таблиці, формули тощо, а також етапи її виконання та захисту.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами