Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста для здобувачів вищої освіти галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

  • Автор: ,
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Спеціальність: Розробка програмного забезпечення, Обслуговування програмних систем і комплексів
  • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Циклова комісія з комп’ютерних наук, Циклова комісія з програмної інженерії
  • Видавництво: К.: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій
  • Сторінок: 6
  • ISBD: Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів» – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 34 с.

Дипломний проект (робота) молодшого спеціаліста: методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту (роботи) для здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» зі спеціальностей 5.05030101 «Розробка програмного забезпечення», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

І.О. Чернозубкін, Ю.Є. Добришин

Методичні рекомендації містять загальні положення щодо організації підготовки дипломного проекту (роботи) молодшого спеціаліста, вибору і затвердження теми, обов’язки здобувача вищої освіти (далі-здобувача) та наукового керівника (далі-керівника), характеристику етапів виконання роботи, детальний опис структурних елементів роботи з вказівками щодо їх підготовки, вимоги до оформлення пояснювальної записки до проекту (роботи). Описано порядок і процедуру захисту дипломного проекту (роботи) перед Екзаменаційною комісією, наведено критерії оцінювання дипломного проекту (роботи) керівником проекту та членами Екзаменаційної комісії. У додатках містяться орієнтований перелік тем та зразки документів, що використовуються при підготовці дипломного проекту (роботи).

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами