Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фундаментальних економічних дисциплін

  • Автор: ,
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 19
  • ISBD: Алімпієв Є.В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фундаментальних економічних дисциплін / Є.В. Алімпієв , Н.О. Ткаченко. — К. : Університет економіки та права „КРОК”, 2016. — 19 с.

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фундаментальних економічних дисциплін

Є.В. Алімпієв , Н.О. Ткаченко

Методичні рекомендації містять вимоги до структури і змісту, правила оформлення, порядок виконання та захисту, критерії оцінювання курсової роботи з фундаментальних економічних дисциплін. У них також є перелік джерел статистичної інформації та корисні Інтернет‐ресурси, якими доцільно користуватись при написанні роботи.

Методичні рекомендації розраховані на студентів вищих навчальних закладів, що пишуть курсову роботу з економіко‐теоретичних дисциплін.

Зміст

1. Мета та завдання курсової роботи

2. Зміст та структура курсової роботи

3. Правила оформлення курсової роботи

4. Порядок виконання, захисту роботи та критерії оцінювання

5. Рекомендації щодо підбору необхідної літератури

6. Джерела статистичних даних та корисні посилання

Поради для студентів, які пишуть курсову роботу на кафедрі економічної теорії ВНЗ "КРОК"

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами