Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр" спеціальності 8.03050701 „Маркетинг" усіх форм навчання

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр" спеціальності 8.03050701 „Маркетинг" усіх форм навчання

Петрова І.Л., Хорошенюк А.П.

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту дипломної роботи складено згідно Положення про державну атестацію студентів Університету «КРОК», затвердженого наказом ректора від 27.01. 2009р. №8-5, а також Положення про організацію виконання та захисту дипломних робіт студентів Університету "КРОК", затвердженого наказом ректора від 18.09.2008р. №70-3, з доповненнями, затвердженими наказом ректора від 02.02.2012р. №12-3.

Призначені для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів „Магістр", спеціальності 8.03050701 „Маркетинг" усіх форм навчання

Зміст

1. Загальні положення

2. Організаційні питання щодо виконання дипломної роботи

3. Структура та зміст дипломної роботи

4. Вимоги до оформлення дипломної роботи

5. Організація захисту дипломної роботи

6. Критерії оцінки дипломної роботи

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами