Методичні рекомендації до виконання завдань програми переддипломної виробничої практики для здобувачів спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 40
  • ISBD: Методичні рекомендації до виконання завдань програми переддипломної виробничої практики для здобувачів спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність» / Пазєєва Г.М., Червінська Т.М., - К: КРОК, 2017. - 40 с.

Загальна психологія: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання

Т.М.Червінська; Г.М Пазєєва

Практика здобувачів – це невід’ємна складова частина навчального процесу, яка забезпечує підвищення кваліфікації згідно з вимогами навчальних програм, сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань; один з найважливіших етапів формування фахівця, його професійних навиків. Для успішного проходження практики здобувач повинен володіти достатнім багажем теоретичних знань. Програма переддипломної виробничої практики розроблена відповідно до Державного стандарту освіти України за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» зі спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність».

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами