Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з політичної економії

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 19
  • ISBD: Алімпієв Є.В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з політичної економії [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв , М .О. Гофман. — К. : Університет економіки та права „КРОК”, 2016. — 19 с . — Режим доступу : http://alimpiiev.weebly.com/

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з політичної економії

Є.В. Алімпієв, М.О. Гофман

Методичні рекомендації містять вимоги до структури і змісту, правила оформлення, порядок виконання та захисту, критерії оцінювання курсової роботи з політичної економії. Уних також є перелік джерел статистичної інформації та корисні Інтернет‐ресурси, якими доцільно користуватись при написанні роботи.

Методичні рекомендації розраховані на студентів вищих навчальних закладів, що пишуть курсову роботу з політичної економії.

Зміст

1. Мета та завдання курсової роботи

2. Зміст та структура курсової роботи

3. Правила оформлення курсової роботи

4. Порядок виконання, захисту роботи та критерії оцінювання

5. Рекомендації щодо підбору необхідної літератури

6. Джерела статистичних даних та корисні посилання

Поради для студентів, які пишуть курсову роботу

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами