Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 2- Робота з базою даних MS SQL SERVER

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 135
  • УДК: УДК 004.658.2
  • ISBD: Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 2- Робота з базою даних MS SQL SERVER (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки») / Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 135 с.

Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 2- Робота з базою даних MS SQL SERVER (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)

Добришин Ю.Є.,Сасім М.О.

Методичні рекомендації для виконання практичних занять містять теоретичні та практичні питання з дисципліни “Бази даних” в частині роботи з програмними компонентами бази даних MS SQL Server. Приведені матеріали зазначають порядок виконання практичних завдань, критерії оцінювання студентів за результатами їх роботи.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами