Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 1- Робота з базою даних MS ACCESS

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 46
  • УДК: УДК 004.658.2
  • ISBD: Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 1- Робота з базою даних MS ACCESS (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)/ Ю.Є. Добришин, М.О. Сасім. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2019. – 46 с.

Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Бази даних» Частина 1- Робота з базою даних MS ACCESS (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»)

Добришин Ю.Є.,Сасім М.О.

Методичні рекомендації для виконання практичних занять (частина 1) містять теоретичні та практичні питання з основних тем навчальної дисципліни “Бази даних”, в частині роботи з програмними компонентами бази даних MS Access. Приведені матеріали також зазначають порядок та особливості виконання практичних завдань студентами спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки», критерії оцінювання їх знань за результатами робіт.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами