Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 122 «Комп’ютерні науки»

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Методичні вказівки
  • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Редакційний відділ Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 43
  • ISBD: Добришин Ю.Є. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - освітня програма «Комп’ютерна графіка та анімація» /Ю.Є. Добришин, Ігнатова Л.Б. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. – 43 с.

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» - освітня програма «Комп’ютерна графіка та анімація»

Добришин Ю.Є., Ігнатова Л.Б.

Методичні рекомендації містять загальні положення щодо організації підготовки курсової роботи зі спеціальності молодшого спеціаліста, вибору і затвердження теми, обов’язки здобувача вищої освіти та наукового керівника, характеристику етапів виконання курсової роботи, детальний опис структурних елементів роботи з вказівками щодо їх підготовки, вимоги до оформлення курсової роботи. Описано порядок і процедуру захисту курсової роботи та наведено критерії оцінювання курсової роботи.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами