Маятник політичної легітимності в Україні: інформаційно-маніпулятивний контекст

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Дисципліна: Методологія та організація наукових досліджень, Політологія
 • Спеціальність: Політологія
 • Підрозділ: Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 286
 • ISBN: ISBN 978-966-170-030-6
 • УДК: УДК 321.02(477):32.019.51
 • ISBD: Рибак І. В. Маятник політичної легітимності в Україні: інформаційно-маніпулятивний контекст: монографія / І. В. Рибак; за наук. ред. д.п.н., проф. О. В. Картунова. - К.: Університет "КРОК", 2018. - 286 с. - (Інформаційно-знаннєве суспільство).

Маятник політичної легітимності в Україні: інформаційно-маніпулятивний контекст

Рибак Ірина Вікторівна

Монографічне видання присвячене осмисленню глибоких та вклай суперечливих трансформацій легітимаційних/делегітимаційних практик в сучасному політикумі під впливом інформаційно-маніпулятивних технологій.

Для концептуалізації сутності легітимаційних/делегітимаційних практик в Україні в умовах активної інтервенції мас-медіа у вітчизняний політикум автором запропоновано концепт «маятник легітимності» політичної влади, наукова інструменталізація якого в даному дослідженні дозволила найбільш коректно та в повній мірі відобразити онтологічну сутність динамічних, комплексних та все більш карколомних перетворень в сучасному політикумі України.

Для науковців, викладачів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться політикою

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретико-концептуальні та методологічні засади дослідження проблем

 • 1.1. Методологічні засади дослідження проблеми
 • 1.2. Сутність основних понять і категорій дослідження
 • 1.3. Основні концепції щодо впливу інформаційно-маніпулятивних технологій на політичну свідомість і поведінку

РОЗДІЛ 2. Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес легітимації політичної влади в Україні

 • 2.1. Місце та роль мас-медійних технологій у формуванні легітимності політичної влади
 • 2.2. Маніпуляційний потенціал політичної реклами та її місце і роль в сучасному легітимаційному процесі
 • 2.3. Застосування інформаційно-маніпулятивних технологій в процесі легітимації політичної влади

РОЗДІЛ 3. Роль інформаційно-маніпулятивних технологій в процесі делегітимації політичної влади в Україні

 • 3.1. Місце і роль мас-медійних технологій в процесі делегітимації політичної влади
 • 3.2. Політична реклама як маніпулятивний чинник делегітимаційного процесу
 • 3.3. Використання інформаційно-маніпулятивних технологій як засобу впливу на делегітимаційний процес

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами