Діагностика кризового стану та загрози банкрутства машинобудівних підприємств

Діагностика кризового стану та загрози банкрутства машинобудівних підприємств

Троц Ірина Вікторівна

В результаті проведеного дослідження можемо зробити висновок, що на даний момент не існує єдиного та універсального методичного підходу щодо визначення ймовірності банкрутства для машинобудівних підприємств. Однак варіативність методик дає змогу оцінити назріваючі проблеми з різних сторін: визначити фінансовий стан підприємства, виявити проблемні сторони у діяльності на основі оцінки зміни тенденцій динаміки основних фінансових показників (ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість), попередньо визначити загрозу ймовірності банкрутства за декілька років до його настання (1-5 років), визначити місце підприємства в загальному рейтингу галузі.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами