Кризовий реінжиніринг на підприємстві: сутність, проблеми та перспективи впровадження

Кризовий реінжиніринг на підприємстві: сутність, проблеми та перспективи впровадження

Троц Ірина Вікторівна

В роботі розглянуто питання кризового реінжинірингу, як однієї з найактуальніших та найбільш дієвих концепцій управління на підприємстві. Досліджено етимологію дефініції «реінжиніринг», деталізовано сутність та роль реінжинірингу в сучасному бізнес середовищі. Визначено ключові особливості, характеристики, передумови виникнення та використання реінжинірингу у діяльності підприємств. Наведено конститутивні типи підприємств, залежно від їх фінансового стану і поточних характеристик та деталізовано їх цілі використання реінжинірингу в своїй діяльності. Запропоновано авторське визначення кризового реінжинірингу. Деталізовано принципи кризового інжинірингу та доведено неможливість їх реалізації без використання сучасних інформаційних технологій. Наведено порівняльну характеристику основних відмінностей поступової оптимізації бізнес-процесів та реінжинірингу. Окреслено переваги, недоліки та перспективи застосування реінжинірингу бізнес-процесів для сучасних суб’єктів господарювання. Деталізовано типові проблеми, помилки та труднощі, які виникають при впровадженні реінжинірингу у діяльності підприємств та запропоновано напрями їх вирішення. Доведено необхідність та актуальність застосування кризового реінжинірингу як одного з ефективних інструментів антикризового управління і стратегічного напряму виходу із кризового стану.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами