Менеджмент клінічних досліджень (управлінський аспект підготовки здобувачів вищої освіти)

Менеджмент клінічних досліджень (управлінський аспект підготовки здобувачів вищої освіти)

Сумець Олександр Михайлович

У монографії розглянуто коло питань, пов’язаних з обґрунтуванням необхідності підготовки фахівців з менеджменту в сфері клінічних досліджень, охарактеризовано фактори, що мають істотний вплив на формування попиту на вказаних фахівців та описані особливості освітньо-професійної програми «Менеджмент клінічних досліджень».

Монографія розрахована на широке коло фахівців-практиків, керівників закладів охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організацій, аналітичних лабораторій та фармацевтичних підприємств, здобувачів вищої освіти третього рівня (доктора філософії), які займаються питаннями формування і удосконалення системи менеджменту сфери клінічних досліджень. Монографія буде корисною також і для здобувачів освіти другого рівня (магістерського), що навчаються за освітньо-професійними програмами «Менеджмент клінічних досліджень», «Клінічні дослідження» та «Управління закладами охорони здоров’я».

ЗМІСТ

  • Розділ 1. Обгрунтування необхідності підготовки здобувачів освіти за фахом «Менеджмент клінічних досліджень»
  • Розділ 2. Світовий досвід підготовки фахівців з клінічних досліджень
  • Розділ 3. Фактори розвитку менеджменту клінічних досліджень
  • Розділ 4. Особливості освітньо-професійної програми «Менеджмент клінічних досліджень»
  • Розділ 5. Характеристичні моменти навчальних компонентів управлінської спрямованості

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами