Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції

Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції

Кириченко Оксана Сергіївна

У монографії висвітлено теоретико-методологічні підходи до вирішення актуальних проблем інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції. Досліджено етапи промислового розвитку та узагальнено тенденції технологічно-промислового еволюціонування. З’ясовано змістовно-типологічні характеристики інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості. Обґрунтовано необхідність формування та впровадження механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості. Розроблено концептуальні та методологічні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості України на засадах «Індустрії 4.0». Обґрунтовано шляхи удосконалення державної промислової політики як інституційного базису інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості країни. Розроблено комплекс державних цільових програм розвитку промисловості України на засадах «Індустрії 4.0».

Монографія розрахована на широке коло працівників органів державного управління, науковців, фахівців у сфері промислового розвитку, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти.

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретичні засади еволюції промисловості та її інвестиційно-інноваційного забезпечення

 • 1.1. Теоретичне узагальнення тенденцій еволюціонування промисловості та етапи промислового розвитку
 • 1.2. Концептуальні засади та сучасні парадигми інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості
 • 1.3. Світовий досвід державної політики регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення на різних етапах промислово- технологічного розвитку

Розділ 2. Методологія дослідження процесів інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості в умовах четвертої промислової революції

 • 2.1. Методологія дослідження модернізації промисловості та її інвестиційно-інноваційного забезпечення
 • 2.2. Механізми та інструментарій системи державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку промисловості
 • 2.3. Визначальні тенденції та засади Четвертої промислової революції та їх проекція на конструювання інвестиційно-інноваційного забезпечення промислового розвитку

Розділ 3. Аналіз стану інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості України в умовах четвертої промислової революції

 • 3.1. Аналіз стану промисловості України, промислового виробництва в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції
 • 3.2. Сучасні аспекти впровадження технологій Четвертої промислової революції та «Індустрії 4.0» в Україні
 • 3.3. Оцінка рівня інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості регіонів України

Розділ 4. Обґрунтування засад державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості України в умовах четвертої промислової революції

 • 4.1. Обґрунтування концепції розвитку промисловості України на засадах «Індустрії 4.0» в умовах Четвертої промислової революції
 • 4.2. Удосконалення інституційного базису інвестиційно-інноваційного забезпечення розвитку промисловості України
 • 4.3. Програмно-цільовий підхід в інвестиційно-інноваційному забезпеченні розвитку промисловості України в умовах Четвертої промислової революції та «Індустрії 4.0»

Розділ 5. Пріоритетні напрями інвестиційно-інноваційного забезпечення промисловості України в умовах четвертої промислової революції

 • 5.1. Розвиток сфери науково-технологічної діяльності із впровадженням технологій Четвертої промислової революції в Україні
 • 5.2. Формування механізму венчурного фінансування інноваційної діяльності та інвестиційних проектів розвитку промисловості
 • 5.3. Впровадження публічно-приватного партнерства в інвестиційно-інноваційному забезпеченні промисловості

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами