Туризмознавство у професійній підготовці фахівців

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Монографії
  • Дисципліна: Географія туризму, Основи туризмознавства
  • Спеціальність: Туризм
  • Підрозділ: Кафедра туризму
  • Сторінок: 12
  • ISBD: Сокол Т.Г. Туризмознавство у професійній підготовці фахівців / Т. Г. Сокол, Т. П. Усатенко // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія.- 7-е вид. / за наук. ред. Л.Ю. Матвійчук, Ю.М. Барського, М.Ю. Лепкого. - Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2021. - С. 436-447.

Туризмознавство у професійній підготовці фахівців

Сокол Тетяна Георгіївна

Туризм у постнекласиці постає в новому вимірі – на межі проблематики єдності природознавчих та гуманітарних знань. У постнекласичній множинності особливий інтерес становлять дослідження синтезу протилежностей туризму, особливо найбільш загальних з них: суб‘єктивного і об‘єктивного, гносеологічного та епістемологічного, природознавчого та гуманітарного, класичного та постнекласичного та ін. Більшість наукових, філософських положень туризму є полярними чи протилежними, потребуючи взаємодоповнення. І це характеризує постнекласику як антропо-гуманітарну сутність, що дає можливість розглядати філософські ідеї туризмології, пізнавати істину, збагачуючись знаннями та шукати нові шляхи в підготовці фахівців туризму на різних рівнях формування їх професійних компетентностей.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами