Інтегрований підхід до регулювання промислового забруднення в контексті євроінтеграційних зобов'язань України

Інтегрований підхід до регулювання промислового забруднення в контексті євроінтеграційних зобов'язань України

Є. А. Алєксєєва, С. М. Вихрист, Д. В. Скрильніков, С.Б. Сушко

Створення законодавчих рамок у сфері промислового забруднення, що сприятиме збереженню конкурентоздатності української промисловості на міжнародних ринках, розвитку екологічних інноваційних технологій, збереженню довкілля і здоров’я населення, консолідації зусиль для гармонізації з європейськими прагненнями «нульового забруднення», є можливим вже сьогодні. Більше того, модернізація промисловості на основі НДТМ нерозривно пов’язана з іншими вже існуючими екологічними зобов’язаннями для промисловості, зокрема, вимогами в рамках реалізації Національного плану скорочення викидів (НПСВ), Національно-визначеного внеску (НВВ-2), декарбонізації, інвестиційними зобов’язаннями, впровадженням Європейського зеленого курсу та досягненням Цілей сталого розвитку.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами