Світові тенденції та вітчизняні реалії формування та використання золотовалютних резервів

Світові тенденції та вітчизняні реалії формування та використання золотовалютних резервів

О.Ю. Сова, кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК»

Акумулювання та ефективне управління золотовалютними резервами країни є важливими завданнями, поставленими перед Національним банком України. Формування центральним банком оптимальної структури золотовалютних резервів дає йому змогу ефективно виконувати свої функції в сфері регулювання валютних відносин, зокрема, в плані підтримання зовнішньої стабільності національної грошової одиниці і рівноваги платіжного балансу. Крім того, зважену політику управління золотовалютними резервами на державному рівні необхідно органічно поєднувати з інструментами грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики для забезпечення сталого економічного зростання країни

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами