Освіта: соціальні аспекти в контексті економічного розвитку України

Освіта: соціальні аспекти в контексті економічного розвитку України

Лаптєва С.М.; Сідака В.С.; Денисенка М.П.

Монографія є колективною працею українських науковців, у якій досліджено соціально-психологічні аспекти освіти в контексті економічного розвитку України.

У виданні розкрито основні питання перспектив розвитку вищої освіти в Україні, забезпечення її конкурентоспроможності, використання інноваційного підходу в розвиткові освіти і науки, оптимізації фінансування освіти в сучасних умовах, особливостей підготовки фахівців у різних сферах національного господарства та встановлення ролі сучасної освіти в розвитку людського капіталу.

Монографія розрахована на широке коло читачів, керівників вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, деканів, директорів інститутів та інших відокремлених підрозділів, а також викладачів, аспірантів і студентів усіх форм навчання.

Розділ 1. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

1.1. Власюк Т.М., Макатьора Д.А. Оцінка іміджевої привабливості спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

1.2. Бондаренко О.С., Бондаренко О.О. Перспективи та пріоритети управління якістю освіти у вищих навчальних закладах України

1.3. Скрипник М.І. Напрями підвищення якості фахової підготовки студентів спеціальності «облік і аудит» як необхідна складова економічної освіти

1.4. Радіонова Н.Й. Значення сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі

1.5. Макаровська Т.П. Дистанційна освіта в Україні та за кордоном: проблеми і перспективи

1.6. Шацька З.Я. Самостійна робота і самоосвіта студента як основні компоненти формування майбутнього фахівця

Розділ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

2.1. Денисенко М.П., Бреус С.В., Грищенко А.І. Конкурентоспроможність української вищої освіти в європейському просторі та можливості доступу до неї соціально незахищених верств населення

2.2. Кабанов В.Г., Овчіннікова Ю.І., Цеков К.В. Українська університетська освіта в контексті інтеграції до ЄС

2.3. Янковець Т.М. Вплив якості освіти на рівень кваліфікації економістів у сучасних умовах

Розділ 3. ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ

3.1. Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Гаврилюк В.Я. Інноваційний розвиток сучасного вищого навчального закладу на засадах споживчоорієнтованих чинників

3.2. Тарасенко І.О., Нефедова Т.М., Заріцька Н.М. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку ВНЗ у контексті забезпечення конкурентоспроможності

3.3. Кравченко О.О., Бабина Т.Г. Інновації в освіті та науці: проблеми і перспективи розвитку

3.4. Бунда О.М. Класифікація рішень у навчальному процесі

3.5. Лойко Д.М. Упровадження інноваційних технологій навчання як фактор підвищення рівня підготовки фахівців

Розділ 4. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

4.1. Мігус І.П., Шпиця І.М., Натрошвілі С.Г. Економічний підхід до пошуку оптимальних шляхів фінансування системи освіти

4.2. Самофалов П.П., Квасова О.П. Вивчення резервів зниження витрат на підприємствах як засіб підвищення рівня економічної освіти

4.3. Хаустова Є.Б. Контроль виконання бюджетів вищих навчальних закладів методом фондування

4.4. Бєляєва Н.С. Модель кривої досвіду в промисловості та освіті в контексті зниження витрат

Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У РІЗНИХ СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

5.1. Сідак В.С., Лаптєв С.М. Економіко-правове виховання молоді та формування її громадської позиції в сучасних умовах

5.2. Вдовенко Н.М. Освітня система як чинник трансформаційних змін при підготовці фахівців для аграрного сектору економіки

5.3. Андрієнко В.М. Особливості підготовки фахівців з питань безпеки праці

5.4. Кузнецова А.І. Професійна підготовка сучасного контролера

5.5. Пантєлєєва Н.М. Компетентнісний підхід до формування інноваційного потенціалу професіоналів банківської справи

Розділ 6. ВСТАНОВЛЕННЯ РОЛІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

6.1. Машталер А.А. Ідентифікація людини в трансформаціях інформаційної реальності

6.2. Тітаренко Г.Б. Роль людського капіталу у формуванні інноваційної моделі розвитку економіки

6.3. Тарасенко І.О., Цимбаленко Н.В. Роль освіти у формуванні людського капіталу

6.4. Бурлакова І.А. Формування професійного здоров’я в освітньому просторі

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами