Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України

 • Автор: , , , , , , , , , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 356
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-70-8
 • ББК: ББК 65.290
 • УДК: УДК 330341.1(331.2:338Ю4)
 • ISBD: Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 2. Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України / За наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 355 с.

Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України

Д.е.н. Петрова І.Л. − передмова; післямова, 1.1., 2.1. (сп.), 3.1., 3.2., 3.3. (сп), 3.4. (сп.); д.е.н. Борисенко З.М. − 1.4.; д.е.н. Соловйов В.П. − 2.2.; д.е.н. Попович О.С. − 2.4.; д.е.н. Мех О.А. − 2.7.; к.е.н. Міщенко В.С. − 2.3. (сп.); к.е.н. Дишлюк Н.І. − 2.1. (сп), 3.3. (сп), 3.6.; к.т.н. Шпильова Т.І. − 1.2. (сп); к.т.н. Шпильовий В.Д. − 1.2 (сп); к.е.н. Бучацький В.Й. − 2.3. (сп); к.е.н. Семенова Л.Н. − 1.5., 2.5.; к.е.н. Денисюк В.А. − 1.3.; к.е.н. Андрєєва В.А. − 1.8.; к.е.н. Єсипчук Т.П. − 2.6.; к.е.н. Черненко В.М. − 1.7.; к.е.н. Головатюк В.М. − 1.6.; к.е.н. Пилипенко О.О. − 3.4. (сп); к.е.н. Терон І.В. − 3.7.; ст. викл. Лелюк О.О. − 2.8.; ст. викл. Євтушенко С.В. − 2.9., 2.10. (сп.); асист. Балика О.Г. − 3.5.; асист. Романів Т.В. − 2.10. (сп.).


У монографії розглядаються актуальні питання інноваційного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. Автори пропонують новий комплексний підхід до створення умов розробки та реалізації інноваційних стратегій розвитку підприємства залежно від їх конкретних видів та призначення. Значна увага приділяється ролі держави у створенні сприятливого інноваційного середовища, становленні національної інноваційної системи, підвищенню її соціальної відповідальності за фінансово-економічне та організаційно-правове забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Особливістю цією монографії є дослідження соціальних аспектів інноваційної діяльності підприємств, виділення та аналіз класу соціальних інновацій. У роботі розглянуто проблеми інтелектуального капіталу як стратегічного активу сучасного підприємства.

Призначено для керівників та спеціалістів підприємств, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічного профілю.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ – ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ СУСПІЛЬНОГО ПОСТУПУ ДЕРЖАВИ

 • 1.1. Інновації як стратегічний пріоритет суспільного розвитку
 • 1.2. Концепція формування національної інноваційної системи в умовах інтеграції держави у міжнародний простір
 • 1.3. Інноваційно-орієнтований розвиток національної економіки: перспективи виробництва та бар’єри в Україні
 • 1.4. Створення умов інноваційної діяльності в процесі реалізації конкурентної політики держави
 • 1.5. Пріоритетні напрями створення інфраструктури інноваційного розвитку держави
 • 1.6. Вплив інноваційного потенціалу суспільства на привабливість національної економіки
 • 1.7. Основні суперечності інноваційного розвитку України в контексті структурних перетворень
 • 1.8. Еколого-економічний формат інноваційного розвитку держави

РОЗДІЛ 2.ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 • 2.1. Типологія та чинники формування стратегії інноваційного розвитку
 • 2.2. Оцінка середовища інноваційної діяльності
 • 2.3. Врахування потенціалу підприємства при формуванні стратегії інноваційного розвитку
 • 2.4. Форсайтні методи дослідження у стратегічному управлінні підприємствами
 • 2.5. Створення конкурентних переваг підприємства в процесі інноваційної діяльності
 • 2.6. Інноваційні перетворення бізнес-моделей як напрям стратегічного розвитку підприємства
 • 2.7. Інноваційні можливості стратегії злиття високотехнологічних компаній
 • 2.8. Формування та розвиток капіталу інноваційних підприємств
 • 2.9. Інноваційно-інвестиційна безпека в системі економічної безпеки
 • 2.10. Економічне обґрунтування ефективності впровадження інновацій на підприємстві

РОЗДІЛ 3.СОЦІАЛЬНІ КООРДИНАТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 • 3.1. Соціально-економічні особливості інноваційної праці
 • 3.2. Інтелектуальний капітал у координатах стратегічного розвитку підприємства
 • 3.3. Стратегії навчання персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства
 • 3.4. Мотивація праці в діяльності інноваційного підприємства
 • 3.5. Культура інноваційної діяльності підприємства
 • 3.6. Психологічні аспекти організації та управління інноваційною діяльністю на підприємстві
 • 3.7. Соціальні інновації в контексті стратегічного розвитку

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами