Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки

Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки

І. Ф. Радіонова, Є. В. Алімпієв, К. Ф. Захарова, Б. Б. Гарін

Монографія присвячена проблемі внеску макроекономічної політики в забезпечення макроекономічної стабільності. Оскільки українська економіка перманентно перебуває у стані макроекономічної нестабільності, дослідження цієї проблеми набуває особливої актуальності. Автори акцентували увагу на чотирьох аспектах реалізації макроекономічної політики: забезпечення її результативності та дотриманні урядом певних правил регулювання; трансмісії імпульсів від національних регуляторів; макроекономічних наслідках монополізації економіки й особливостях антимонопольного регулювання; макроекономічних результатах деформованого перерозподілу сукупних доходів.

Призначено для усіх, хто вивчає макроекономіку, цікавиться макроекономічним аналізом і причетний до формування та реалізації макроекономічної політики.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ

 • Аналіз макроекономічної політики як галузь спеціальних знань: визначеність предметної сфери
 • Альтернативні підходи до оцінювання макроекономічної політики
 • Правила макроекономічної політики з огляду на мету макроекономічної стабілізації

РОЗДІЛ 2. ТРАНСМІСІЯ ІМПУЛЬСІВ ВІД НАЦІОНАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ У ПРОЦЕСІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

 • Імпульсні відгуки, шоки макроекономічного регулювання й макроекономічні дисбаланси
 • Трансмісія фіскальних імпульсів та макроекономічна стабілізація
 • Трансмісія монетарних імпульсів та макроекономічна стабілізація

РОЗДІЛ 3. АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

 • Макроекономічні диспропорції, спричинені монополізацією національної економіки
 • Моніторинг рівня картелізації економіки як передумова макроекономічної стабілізації
 • Пріоритети національної системи антикартельного регулювання

РОЗДІЛ 4. РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ З МЕТОЮ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ

 • Перерозподіл доходів та макроекономічна стабілізація
 • Регулювання соціальної сфери для стимулювання сукупного попиту
 • Реформування соціальної сфери як чинник змін сукупної пропозиції та економічного зростання

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами