Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств

Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств

С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема, В.С. Сідак, М.І. Копитко

У монографії висвітлюються теоретико-методологічний та прикладний аспекти комплексного забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств. Обґрунтовано та структуровано даний процес з урахуванням впливу де стабілізуючих чинників і запропоновано напрями його вдосконалення.

Монографія буде цікавою для науковців, практичних працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

 • 1.1. Дестабілізуючі чинники діяльності підприємств як об’єкт наукових досліджень
 • 1.2. Інтерпретація сутності категорії «комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств»
 • 1.3. Компонування елементів комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

 • 2.1. Принципові основи формування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання
 • 2.2. Концептуальні підходи до структуризації системи економічної безпеки підприємств
 • 2.3. Засади формування інституційної структури суб’єктів забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур

РОЗДІЛ 3.ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

 • 3.1. Аналіз діяльності вітчизняних підприємств
 • 3.2. Архітектоніка дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища економічної безпеки підприємств
 • 3.3. Функціональна характеристика дестабілізуючих чинників внутрішнього середовища економічної безпеки підприємств

РОЗДІЛ 4. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • 4.1. Ідентифікація дестабілізуючих чинників економічній безпеці підприємств
 • 4.2. Моделювання підходів щодо попередження та ліквідації наслідків впливу дестабілізуючих чинників внутрішнього середовища підприємств
 • 4.3. Методичні аспекти формування заходів протидії дестабілізуючим чинникам зовнішнього середовища та їх впливу на економічну безпеку підприємств
 • 4.4. Імплементація зарубіжного досвіду протидії впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища в українську практику комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств

РОЗДІЛ 5. НАПРЯМИ ОРГАНІЗУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • 5.1. Методика оцінювання рівня економічної безпеки підприємств
 • 5.2. Стратегічне моделювання комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств
 • 5.3. Оцінювання ефективності комплексного забезпечення економічної безпеки підприємств

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами