Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти

 • Автор: , , , , , , , , , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Підрозділ: Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 364
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-77-7
 • ББК: ББК 65.050 : 65.012
 • УДК: УДК 338.24.003.13 : 330.101.54
 • ISBD: Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 4. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти / За наук. ред. проф. Радіонової І.Ф. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 364 с.

Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти

д.е.н. Радіонова І.Ф. – передмова, 1.2; к.е.н. Алімпієв Є.В. – 1.1; к.е.н. Бурлай Т.В. – 1.3; к.е.н. Андрощук Г.О. – 1.4; к.е.н. Красота О.В. – 1.5; ст. викл. Ткаченко Н.О. – 1.6; к.е.н. Тищенко Н.О. – 1.7; к.е.н. Закорчевна Н.Б. – 1.8; д.е.н. Денисенко М.П., к.е.н. Бреус С.В. – 1.9; к.е.н. Тринька Л.Я., ст. викл. Больботенко І.В. – 2.1; д.е.н. Белоусова І.А. – 2.2; к.е.н. Кім Ю.Г. – 2.3; к.е.н. Захаров О.І. – 2.4; асист. Карпова К.В. – 2.5.


У монографії аналізуються актуальні проблеми управління в економіці, яка реформується. Виокремлено два рівні аналізу – макроекономічний та мікроекономічний. Акцентовано увагу на проблемах державного регулювання процесу реформування та на управлінні підприємством у процесі реформування.

Призначено для науковців, викладачів вишів, аспірантів та студентів магістратури.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 • 1.1. Трансмісійний підхід у державному регулюванні фінансово-монетарної сфери
 • 1.2. Інформація про зміст державного регулювання як ресурс економічного розвитку
 • 1.3. Державне регулювання інтелектуального капіталу та соціальних інновацій
 • 1.4. Інформаційно-комунікаційні технології в розвитку національних інноваційних систем
 • 1.5. Державне регулювання соціальної сфери в процесі здійснення пенсійної реформи
 • 1.6. Передавальний механізм екстерналій сфери освіти та його державне регулювання
 • 1.7. Механізм державного регулювання регіонального розвитку
 • 1.8. Економічний механізм ефективного використання та відтворення природних ресурсів
 • 1.8 Взаємозвʼязок інноваційної політики та економічної безпеки держави

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ

 • 2.1. Міжнародні стандарти фінансової звітності в діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання
 • 2.2. Управління витратами в умовах модернізації системи економічної безпеки підприємств
 • 2.3. Фінансова безпека як складова системи управління підприємством
 • 2.4. Комплексність економічної безпеки підприємства та впливи зовнішнього середовища
 • 2.5. Управлінське рішення з урахуванням загроз економічній безпеці підприємства

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами