Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства

Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства

Гордієнко С.Г. (підрозділ 1.1.1); Чистякова А.С. (підрозділ 1.1.2); Гіжевський В.К. (підрозділ 1.2.1); Боровенко В.М. (підрозділ 1.2.2); Ятченко Є.О. (підрозділ 1.2.3); Бєгов Д.Д. (підрозділ 1.2.4); Мазур О.В. (підрозділ 1.3.1); Бернадський Б.В. (підрозділ 1.3.2); Тарасова І.В. (підрозділ 1.3.3); Марков С.Л. (підрозділ 2.1.1); Матеюк О.А. (підрозділ 2.1.2); Карамушка Л.М., Філь О.А., Блешмудт П.П. (підрозділ 2.1.3) ; Корсакевич В.В (підрозділ 2.1.4); Стадник В.А. (підрозділ 2.1.5); Калашник Н.Г. (підрозділ 2.2.1); Живоглядов Ю.О. (підрозділ 2.2.2); Сингаївська І.В., Кутас М.С. (підрозділ 2.2.3); Пасічняк Р.Ф. (підрозділ 2.2.4); Сідак В.С., Шевченко В.Є. (підрозділ 2.3.1); Сафін О.Д. (підрозділ 2.3.2); Дектярьова Т.В. (підрозділ 2.3.3); Кондрюкова В.В. (підрозділ 2.3.4).


У першій частині монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з інформаційним правом та станом захисту прав інтелектуальної власності, розглядаються концептуальні підходи до конкуренції та її правової охорони, проводиться історико-правовий аналіз розвитку вітчизняних слідчих органів. Водночас, автори розглядають стан організації та здійснення ефективної законодавчої діяльності в різних сферах сучасного суспільства: діяльності транспортної системи України, функціонування релігійних організацій та ін. Автори підкреслюють необхідність активізації та організації ефективної правотворчої діяльності, забезпечення якості законів та механізмів їх реалізації, врахування життєвих інтересів усіх учасників трансформаційних процесів, що відбуваються в державі.

У другій частині монографії розглядаються проблеми управління, творчої та інноваційної діяльності, мотивації, конкурентних відносин, комунікацій та психологічного впливу в новітньому інформаційному суспільстві.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

 • 1.1. Правові проблеми сучасного інформаційного суспільства
 • 1.1.1. Інформаційне право і право інтелектуальної власності: проблеми співвідношення
 • 1.1.2. Конкуренція та її правова охорона: концептуальний підхід
 • 1.2. Прикладні правові проблеми сучасного суспільства
 • 1.2.1. Створення і розвиток органів внутрішніх справ на транспорті України
 • 1.2.2. Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів
 • 1.2.3. Право власності релігійних організацій на майно культового призначення
 • 1.2.4. Судебная фоноскопическая экспертиза
 • 1.3. Історико-правові аспекти становлення силових структур
 • 1.3.1. Історико-правовий аналіз розвитку вітчизняних слідчих органів
 • 1.3.2. Правове забезпечення контррозвідувальної діяльності в Російській імперії
 • 1.3.3. Історичний аналіз нормативно-правового регулювання запобіжних заходів, пов’язаних із забороною залишати місце проживання, у вітчизняному законодавстві

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ФОРМАЦІЇ

 • 2.1. Соціально-психологічні особливості управління та комунікацій в сучасному інформаційному суспільстві
 • 2.1.1. Творче управління і управління творчістю в новітній креатологічній формації
 • 2.1.2. Пропедевтика психологічного впливу як основний засіб взаємодії у інформаційному суспільстві
 • 2.1.3. Мотивація до роботи в команді персоналу банківських в умовах інформатизації суспільства
 • 2.1.4. Психологічні особливості конкуренції та конкурентоздатностi персоналу ВНЗ приватної форми власності в умовах інформатизації суспільства
 • 2.1.5. Огляд основних підходів дослідження впливу стресу на стан готовності
 • 2.2. Проблеми формування сучасного професіонала в умовах інформаційного освітнього простору
 • 2.2.1. Естетичні смаки як передумова розвитку креативної особистості
 • 2.2.2. Екзистенціальний коучинг в інформаційному просторі сучасного навчання
 • 2.2.3. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління проектами
 • 2.2.4. Професійна ідентичність як соціально-психологічне явище
 • 2.3. Актуальні проблеми інформаційно-психологічної безпеки
 • 2.3.1. Інформаційно-психологічна безпека держави: актуальні аспекти
 • 2.3.2. Актуальні проблеми використання людського чинника в особливих умовах діяльності: психологічний аспект
 • 2.3.3. Використання поліграфа у кадровій роботі з метою забезпечення надійності персоналу організації
 • 2.3.4. Психологічне забезпечення інформаційної безпеки підприємства

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами