Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Дисципліна: Методологія та організація наукових досліджень, Соціальна психологія, Психологія сім'ї та сімейне право, Методологічні проблеми сучасної психології
 • Спеціальність: Психологія
 • Підрозділ: Кафедра психології
 • Видавництво: Луганськ: Вид-во «Ноулідж»
 • Сторінок: 547
 • ISBN: ISBN 978-617-579-648-1
 • ББК: ББК 88.2
 • УДК: УДК 159.922
 • ISBD: Васильченко О.М. Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз: монографія / О.М. Васильченко. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 547 с.

У монографії здійснено теоретичний аналіз репродуктивної поведінки людини. Розроблено концепцію психологічної складової репродуктивної поведінки особистості. У центрі наукового інтересу знаходиться створений у результаті філо- та соціогенезу дизайн психологічних механізмів, що визначає всю систему репродуктивних подій в житті особистості. Репродуктивна поведінка розглядається як складова соціальної поведінки і являє собою складний, інтегральний, багаторівневий феномен, що містить три складові – біологічну, психологічну і соціальну. Даний вид поведінки не є ізольованим елементом поведінки особистості і розглядається у загальному контексті її ціннісних орієнтацій, настанов і потреб, а також з точки зору того соціально- нормативного середовища, у якому існує індивід.

Для студентів-психологів, аспірантів, викладачів, науковців та всіх хто цікавиться психологічними аспектами відтворення людини.


ЗМІСТ

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

 • 1.1. Обґрунтування понять теми дослідження
 • 1.2.Теоретико-методологічні засади дослідження репродуктивної поведінки особистості

Розділ 2. МОДЕЛЮВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

 • 2.1. Структурна, типологічна та функціональна моделі репродуктивного процесу в біосоціальній системі
 • 2.2. Структурна, функціональна та типологічні моделі репродуктивної поведінки особистості

Розділ 3. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ, СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

 • 3.1. Міждисциплінарний статус репродуктивної поведінки людини
 • 3.2. Теоретичні підходи до вивчення репродуктивної поведінки в рамках філософської проблематики людинознавства
 • 3.3. Соціологічна традиція вивчення проблеми репродуктивної поведінки особистості
 • 3.4. Вивчення репродуктивної поведінки людини в рамках етології та соціобіології
 • 3.5. Психологічні дослідження репродуктивної поведінки

Розділ 4. СОЦІОГЕНЕЗ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

 • 4.1. Модель соціогенезу репродуктивної поведінки людини
 • 4.2. Історичні типи відтворення населення й репродуктивна поведінка особистості
 • 4.3. Становлення та розвиток соціокультурної складової репродуктивної поведінки

Розділ 5. СТРУКТУРНО-СИСТЕМНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

 • 5.1. Загальна структура психологічної складової репродуктивної поведінки
 • 5.2. Онтогенетична динаміка структури репродуктивної поведінки особистості
 • 5.3. Регулятивні механізми репродуктивної поведінки особистості

Розділ 6. СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ЖИТТЄДІЛЬНІСНИЙ КОНТЕКСТИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

 • 6.1. Репродуктивна поведінка в процесі життя особистості
 • 6.2. Соціокультурний контекст репродуктивної поведінки особистості
 • 6.3. Репродуктивні практики як форма реалізації репродуктивної поведінки особистості

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами