Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Підрозділ: Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво: К.: Таксон
 • Сторінок: 144
 • ББК: ББК 74.58(4УКР)

МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

За редакцією Т. В. Фінікова, О. І. Шарова

Авторський колектив:

 • Резюме – Т.В.Фініков, О.І.Шаров
 • Преамбула – Т.В.Фініков, О.І.Шаров
 • Розділ 1 – Т.В.Фініков, О.І.Шаров, В.І.Терещук
 • Розділ 2 – Т.В.Фініков, О.І.Шаров, С.В.Мельник
 • Розділ 3 – Т.В.Фініков, О.І.Шаров
 • Розділ 4 – Т.В.Фініков, О.І.Шаров, С.В.Мельник, Є.Є. Щепетильникова, О.О.Смирнов, А.Г.Лотарєв
 • Розділ 5 – Т.В.Фініков, О.І.Шаров, А.Г.Лотарєв
 • Розділ 6 – Т.В.Фініков, О.І.Шаров, М.В.Жук
 • Розділ 7 – Т.В.Фініков, О.І.Шаров, Є.Є. Щепетильникова, О.О.Смирнов, А.Г.Лотарєв

ЗМІСТ

Розділ 1. Контекст Європейського простору вищої освіти

 • Індикатор 1.1. Кількість студентів
 • 1.1.1. Абсолютні показники. Рівні освіти
 • 1.1.2. Охоплення вищою освітою
 • 1.1.3. Форми навчання
 • 1.1.4. Галузі освіти
 • Індикатор 1.2. Інституції вищої освіти
 • 1.2.1. Загальні показники за рівнями акредитації
 • 1.2.2. Розвиток приватної освіти
 • 1.2.3. Проблема оптимізації мережі ВНЗ
 • Індикатор 1.3. Витрати на вищу освіту
 • 1.3.1. Форми фінансування вищої освіти
 • 1.3.2. Обсяги державного та приватного фінансування вищої освіти
 • 1.3.3. Частка витрат на вищу освіту
 • 1.3.4. Структура витрат на вищу освіту
 • 1.3.5. Деякі аспекти державної політики у сфері фінансування вищої освіти

Розділ 2. Ступені та кваліфікації

 • Індикатор 2.1. Болонська структура
 • 2.1.1. Структура та імплементація програм першого циклу вищої освіти
 • 2.1.2. Структура та імплементація програм другого циклу вищої освіти
 • 2.1.3. Програми короткого циклу вищої освіти
 • 2.1.4. Програми третього циклу
 • 2.1.5. Спільні ступені та програми
 • Індикатор 2.2. Болонські інструменти
 • 2.2.1. Національні рамки кваліфікацій
 • 2.2.2. ECTS, результати навчання, студентоцентричне навчання
 • 2.2.3. Додаток до диплому
 • Індикатор 2.3. Визнання кваліфікацій

Розділ 3. Забезпечення якості

 • Індикатор 3.1. Зовнішнє забезпечення якості
 • 3.1.1. Характер і орієнтація національних систем забезпечення якості
 • 3.1.2. Можливість вищих навчальних закладів бути оціненими зарубіжними інституціями
 • 3.1. 3. Оцінювання національних систем у відповідності до критеріїв ESG
 • 3.1.4. Залучення роботодавців до забезпечення якості
 • Індикатор 3.2. Внутрішнє забезпечення якості
 • 3.2.1. Формальні вимоги до вищих навчальних закладів щодо встановлення внутрішньої системи забезпечення якості
 • 3.2.2. Відповідальність в системах внутрішнього забезпечення якості
 • 3.2.3. Інституціональні стратегії в поліпшенні безперервного забезпечення якості
 • 3.2.4 Публікація критичних і негативних оцінок
 • 3.2.5. Деякі спостереження стосовно забезпечення якості вищої освіти

Розділ 4. Соціальний вимір вищої освіти

 • Індикатор 4.1. Статистична інформація щодо впливу базових умов життя студентів на одержання вищої освіти
 • 4.1.1. Гендерний баланс у вищій освіті
 • 4.1.2 Мігранти у вищій освіті
 • 4.1.3. Вплив освіти батьків на одержання вищої освіти
 • Індикатор 4.2. Підходи до розширення доступу до вищої освіти
 • 4.2.1. Огляд основних підходів
 • 4.2.2. Практики моніторингу
 • Індикатор 4.3. Відкриття шляхів доступу до вищої освіти і надання
 • адекватних послуг студентам
 • 4.3.1. Нетрадиційні шляхи доступу до вищої освіти
 • 4.2.2. Послуги студентам
 • Індикатор 4.4. Оплата та фінансова підтримка
 • 4.4.1. Витрати студентів
 • 4.4.2. Доходи студентів та громадська підтримка

Розділ 5. Ефективні результати та здатність до працевлаштування

 • Індикатор 5.1. Кількість випускників вищої освіти за рівнями
 • Індикатор 5.2. Рівень завершення вищої освіти та політика його підвищення
 • 5.2.1. Рівень завершення
 • 5.2.2. Співвідношення між питомою вагою вступників та питомою вагою тих, хто завершує навчання
 • 5.2.3. Політики щодо підвищення рівня завершення навчання
 • Індикатор 5.3. Випускники на ринку праці: безробіття та перехід від навчання до роботи
 • Індикатор 5.4. Вплив рівня освіти на рівень доходів
 • Індикатор 5.5. Кваліфікації рівнів вищої освіти та вимоги ринку праці: невідповідності

Розділ 6. НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

 • Індикатор 6.1. Національне розуміння концепції навчання впродовж життя
 • Індикатор 6.2. Навчання впродовж життя як визначена місія ВНЗ
 • Індикатор 6.3. Фінансування навчання впродовж життя
 • Індикатор 6.4. Просування гнучкого надання програм вищої освіти
 • 6.4.1. Підходи щодо гнучкого надання програм вищої освіти
 • 6.4.2. Здобуття вищої освіти з формальним статусом відмінним від статусу студента стаціонару
 • 6.4.3. Можливості заочного навчання у ВНЗ
 • 6.4.4. Статистичні дані щодо здобуття студентами вищої освіти в заочній формі
 • 6.4.5. Післядипломна педагогічна освіта
 • Індикатор 6.5. Визнання попереднього навчання
 • Індикатор 6.6. Частка осіб, що здобуває вищу освіту відразу по завершенню середньої освіти, та осіб, що вступають у вищу школу через деякий час

Розділ 7. Мобільність

 • Індикатор 7.1. Типи мобільності
 • Індикатор 7.2. Переміщення студентів
 • 7.2.1. У межах Європейського простору вищої освіти
 • 7.2.2. З Європейського простору вищої освіти за його межі
 • 7.2.3. Мобільність ступенів та кредитів в рамках Європейського простору вищої освіти
 • 7.2.4. Збалансована та незбалансована мобільність
 • Індикатор 7.3. Заходи з просування та підтримки студентської молоді
 • 7.3.1. Програма на європейському рівні
 • 7.3.2. Програми та стратегії на національному рівні
 • 7.3.3. Визначення цілей
 • 7.3.4. Перешкоди студентській мобільності
 • 7.3.5. Фінансові заходи для підтримки студентської мобільності
 • 7.3.6. Інші заходи для підтримки студентської мобільності
 • 7.3.7. Моніторинг
 • Індикатор 7.4. Мобільність науково-педагогічного персоналу
 • 7.4.1. Концепція
 • 7.4.2. Перешкоди та заходи на підтримку мобільності персоналу

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами