Фінансова політика держави на макрорівні

 • Автор: , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 296
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-79-1
 • ББК: ББК 65.261
 • УДК: УДК 336.02
 • ISBD: Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 6. Фінансова політика держави на макрорівні / За наук. ред. проф. Грушка В.І. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 296 с.

Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України

Грушко В.І. д.е.н., професор (загальнаредакція, передмова, розділ 1); Сідак В.С., д.і.н., професор (розділі); Пилипченко О.І., д.е.н., професор (розділ 4); Лаптєв С.М., к.е.н., професор (розділ 3); Румик І.І., к.е.н., доцент (1.3, 2.3); Тулуш Л.Д., к.е.н., доцент (2.1, 3.2); Скулиш Ю.І., к.е.н., доцент (1.2, 1.3); Чумаченко О.Г., к.е.н., доцент (4.1, 4.2) ; Кузмінський В.З., к.е.н., доцент (5.1, 5.2); Іваненко Т.В., к.т.н., доцент (3.3, 4.2) ; Бобров Є.А., к.е.н., доцент (5.2, 5.3); Сова О.Ю., к.е.н. (2.1, 2.2); КахутаН.Д., к.ф-м.н., доцент (3.3); Красота О.В., к.е.н., доцент, Кальний С.В. (2.1); Кошембар Л.О., к.е.н. (3.3); Ганушак Т.В. (2.3); Тищенко О.Ю., магістр (розділ 1); Близнюк Т.В., магістр (розділ 2); Казаков А.С., магістр (розділ 3); Корнієнко А.А., магістр (розділ 4); Колесник Є.М., магістр (розділ 5).


У монографії викладені результати теоретико-методологічних та практичних питань бюджетної політики держави на макрорівні, формування місцевих бюджетів як основної частини державного бюджету. Особлива увага приділена механізму управління та обслуговування державного боргу. Читачів зацікавить і аналіз ринку іпотечного кредитування та оцінка сучасного стану фондового ринку країни.

Розрахована на фахівців, науковців, здобувачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування та осіб, які переймаються фінансовою проблематикою на макрорівні.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ

 • 1.1. Сутність, цілі та засоби бюджетної політики держави
 • 1.2. Особливості формування та реалізації бюджетної політики України в системі регулювання економіки
 • 1.3. Шляхи вдосконалення бюджетної політики

РОЗДІЛ 2. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВНА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 • 2.1. Сутність місцевих бюджетів
 • 2.2. Прогнозування доходів місцевих бюджетів та аналіз виконання
 • 2.3. Шляхи посилення ролі місцевих бюджетів у бюджетній системі України

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ

 • 3.1. Економічна природа та роль державного боргу
 • 3.2. Оцінка рівня державного боргу України
 • 3.3. Напрями оптимізації механізму управління державним боргом України

РОЗДІЛ 4. РОЗВИТОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

 • 4.1. Сутність, особливості та механізм іпотечного кредиту
 • 4.2. Аналіз ринку іпотеки та іпотечного кредитування в Україні
 • 4.3. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні

РОЗДІЛ 5. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

 • 5.1. Теоретико-методичні засади функціонування ринку цінних паперів
 • 5.2. Оцінка сучасного стану розвитку ринку цінних паперів
 • 5.3. Перспективи розвитку фондового ринку

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами