Управління змінами в умовах інноваційного розвитку

 • Автор: , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Підрозділ: Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 268
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-80-7
 • ББК: ББК 65.050
 • УДК: УДК 330.341.1:334
 • ISBD: Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 5. Управління змінами в умовах інноваційного розвитку / За наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с.

Управління змінами в умовах інноваційного розвитку

д. е. н. Петрова І.Л. – передмова, післямова, 1.1, д. е. н. Макаркіна Г.В. – 2.3, к. е. н. Дишлюк Н.І. – 1.2, к. е. н. Наумова О.О. – 1.3, к. е. н. Терон І.В.– 2.1, 3.2, к. е. н. Бойко О.М. – 2.2, к. е. н. Каліна І.І. – 2.4, к. с.-г. н. Щербина С.В. – 2.5, к. е. н. Хмурковський Г.В. – 2.6, к. е. н. Штундер І.О. – 3.1, Кагляк О.В. – 3.3, к. е. н. Силкіна Ю.О. – 4.1, к. е. н. Букіна В.М. – 4.2, Балика О.Г. – 4.3, Азоян А.А. – 4.4, к. п. н. Хорошенюк А.П. – 4.5.


Колективна монографія за наук. ред. проф. Петрової І.Л. «Управління змінами в умовах інноваційного розвитку» Монографія присвячена актуальному напряму сучасного менеджменту – управлінню змінами. Виходячи з того, що провідним типом змін в економіці є інноваційні, автори проводять їх комплексний аналіз, розробляють підходи та алгоритми управління ними. Інноваційні стратегії розвитку визначаються для підприємств, різних за розміром та видами діяльності. Значна увага приділяється управлінню змінами в реальному секторі економіки, з концентрацією на пріоритетних напрямах реформування промисловості та аграрної сфери. Автори підкреслюють роль людських ресурсів у впровадженні змін, обґрунтовують напрями підвищення їх компетентності та готовності до змін, досліджують зміни в механізмі регулювання соціально-трудових відносин. Особливістю монографії є дослідження соціальної складової корпоративного управління в умовах змін, до якої віднесено соціальну відповідальність, формування нової культури, створення позитивного іміджу підприємства

Призначено для керівників та спеціалістів підприємств, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічного профілю.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • 1.1. Управління змінами: зміст та новітні тенденції
 • 1.2. Особливості та алгоритм управління інноваційними змінами
 • 1.3. Управління знаннями в системі активізації інноваційної діяльності

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 • 2.1. Інноваційно-інформаційний контекст економічного розвитку
 • 2.2. Тенденції розвитку інноваційної діяльності в промисловості України
 • 2.3. Визначення пріоритетів структурно-технологічних зрушень в економіці індустріального регіону в умовах глобалізації
 • 2.4. Управління організаційними змінами на машинобудівних підприємствах
 • 2.5. Трансформаційні перетворення в аграрній сфері України
 • 2.6. Стратегічні альтернативи розвитку малих підприємств в умовах змін зовнішнього середовища

РОЗДІЛ 3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 • 3.1. Розвиток кадрового потенціалу в умовах інноваційних змін у сфері зайнятості
 • 3.2. Модернізація механізму регулювання соціально-трудових відносин
 • 3.3. Зміна підходів до управління розвитком людських ресурсів у сучасних умовах

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЗМІН

 • 4.1. Корпоративна соціальна відповідальність підприємств в процесі впровадження організаційних змін
 • 4.2. Тенденції формування корпоративної соціальної відповідальності у відносинах зі споживачами
 • 4.3. Управління організаційною культурою в умовах модернізації соціально-трудових відносин
 • 4.4. Створення іміджу як фактор економічної безпеки компанії
 • 4.5. Управління конфліктами в процесі проведення організаційних змін

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами