Фінансова політика держави на мікрорівні

 • Автор: , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 288
 • ISBN: ISBN 978-966-7735-82-1
 • ББК: ББК 65.261
 • УДК: УДК 336.02
 • ISBD: Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах/ Том 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / За наук. ред. проф. Лаптєва С.М. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 288 с.

Фінансова політика держави на мікрорівні

С.М. Лаптєв (вступне слово, розд. 1), д.е.н., професор В.І. Грушко (передмова, розд. 1.1), к.ю.н., доцент К.В. Бортняк (розд. 4), к.ю.н., доцент В.А. Бортняк (розд. 1), к.е.н., доцент О.О. Пилипенко (розд. 1), д.е.н., професор 0.1. Пилипченко (розд. 5.2), к.е.н., професор Гапонюк М.А. (розд. 3), к.е.н., доцент В.С. Міщенко (розд. 3.4), к.т.н., доцент Т.В. Іваненко (розд. 2.4), к.е.н., доцент 1.1. Румик (розд. 2), к.е.н., доцент Л.Д. Тулуш (розд. 5.6), к.е.н., доцент О.Г. Чумаченко (розд. 4), к.е.н., доцент В.В. Голюк (розд. 5.7), к.е.н., доцент Н.М. Літвін (розд. 5.7), Т.В. Лічман (розд. 3.4), А.Г. Лотарєв (розд. 1.6), Т.В. Ганущак (розд. 1.6), Л.О. Кошембар (розд. 2.4.), В.М. Кудак (розд. 1.4), магістр Т.В. Богуш, магістр Т.П. Потапенко, спеціаліст С.А. Войтюк, ст. викладач Балита О.В. (розд. 2.5).


Дана наукова праця є одним з перших спеціальних комплексних досліджень питань фінансової політики держави на мікрорівні. У ній знайшли своє відображення, визначення та всебічний аналіз проблеми, пов’язані з регулюванням фінансової політики держави в діяльності суб’єктів господарювання.

У монографії розглядаються складові фінансової політики щодо суб’єкта господарювання, а саме: емісійна політика, кредитна, інвестиційна, політика формування активів, політика у сфері управління ризиками, дивідендна політика тощо.

Видання буде корисне для науковців, представників органів державного управління, фахівців фінансової сфери, аспірантів, студентів.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 • 1.1. Управління процесами формування капіталу підприємства
 • 1.2. Механізм управління процесами формування капіталу підприємства
 • 1.3. Економічно-правове та інформаційне забезпечення формування капіталу підприємства
 • 1.4. Управління капіталом в умовах його дефіцитності
 • 1.5. Оптимізація механізму розміщення та використання капіталу підприємства
 • 1.6. Оцінка ефективності заходів у сфері розміщення та використання капіталу підприємства

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА ПІДПРИЄМСТВА

 • 2.1. Джерела фінансування підприємства та напрями їх оптимізації
 • 2.2. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування підприємства
 • 2.3. Показники ефективності фінансування підприємства
 • 2.4. Управління структурою капіталу як фактор покращення фінансового забезпечення
 • 2.5. Залучення фінансових ресурсів довгострокового характеру в системі стратегічного планування

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 • 3.1. Теоретична сутність та основні елементи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
 • 3.2. Особливості організації інвестиційної діяльності
 • 3.3. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств
 • 3.4. Шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 • 4.1. Теоретичні аспекти фінансової санації підприємств, її сутність
 • 4.2. Фінансові джерела санації підприємств
 • 4.3. Теоретичні основи механізму управління фінансовою санацією підприємства

РОЗДІЛ 5. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 • 5.1. Суть малого підприємництва та його роль у системі економічних відносин
 • 5.2. Державна фінансова підтримка розвитку малого підприємництва
 • 5.3. Оподаткування в системі фінансового регулювання розвитку малого підприємництва
 • 5.4. Вплив оподаткування на розвиток суб’єктів малого бізнесу
 • 5.5. Оцінка ефективності механізму оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 • 5.6. Можливості впровадження кращого зарубіжного досвіду оподаткування суб’єктів малого підприємництва
 • 5.7. Напрями вдосконалення механізму оподаткування малого підприємництва

РОЗДІЛ 6. НЕПРЯМЕ ОПОДАТКУВАННЯ

 • 6.1. Економічна природа непрямого оподаткування
 • 6.2. Методичні засади формування механізму справляння непрямих податків
 • 6.3. Фіскальні параметри непрямого оподаткування
 • 6.4. Напрями вдосконалення механізму справляння ПДВ в Україні

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами