Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації

Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації

Трухачов Олександр Іванович, доцент, кандидат політичних наук

У монографія досліджується комплекс проблем, пов’язаних з аспектами взаємовідносин влади та медіа у царині сучасної політики: механізми взаємовпливу державно-виконавчих установ та засобів масової комунікації; особливості формування сучасного інформаційно-політичного простору; місце засобів масової комунікації у формуванні політичної сфери; морально-етичні засади взаємодії інформаційної та політичної сфери.

Для науковців, викладачів, журналістів, а також усіх, хто цікавиться питаннями практичної політики.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СФЕРА ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

 • 1.1. Теоретико-концептуальні підходи дослідження інформаційно-комунікаційної сфери політики
 • 1.2. Еволюція теоретичних підходів у галузі політичної комунікації
 • Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ

 • 2.1. Сутність процесів взаємовпливів між засобами масової комунікації та державно-виконавчими установами
 • 2.2. Загальне та специфічне у формуванні ідейно-політичного світогляду засобів масової комунікації
 • 2.3. Особливості формування сучасного інформаційно-політичного простору
 • Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ЧИННИК

 • 3.1. Політичний контекст медіа системи
 • 3.2. Соціокультурна складова в діяльності засобів масової комунікації
 • 3.3. Морально-етичні засади взаємодії інформаційної та політичної сфери
 • Висновки до розділу 3
 • ВИСНОВКИ
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами