Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз

Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз

Т. П. Далявська

Дане монографічне видання є однією з перших у вітчизняній науці спроб ґрунтовного і комплексного аналізу основних танденцій та характерних рис державотворчих процесів у сучасному світі. Здійснено спеціальний всебічний аналіз процесів народження нових держав/державноподібних утворень та їх визначення/ невизначення міжнародним співтовариством в умовах глобалізації та інформаційних війн. Дослідження проведено з викоростанням деяких спеціально дослідницьких методів, які досі в працях на дану тематику не застосувалися. Маються на увазі такі з них, як: комплексний, системний та світ-системний аналіз, метод наукового плюралізму (scientific pluralism), SWOT-аналіз, контент-аналіз. Запропоновано низку рекомендацій щодо уникнення процесів, повязаних з проведенням нелегітимних референдумів щодо самовизначення, результати яких можуть стати підставою для створення нових невизнаних держав. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами невизнаних держав.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ НЕВИЗНАНИХ ДЕРЖАВ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

  • 1.1. Актуалізація та стан дослідження феномену невизнаних держав
  • 1.2. Політологічний дискурс щодо дефініції "невизнана держава"
  • 1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження невизнаних держав

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ / НЕВИЗНАННЯ НОВИХ ДЕРЖАВ / ДЕРЖАВОПОДІБНИХ УТВОРЕНЬ

  • 2.1. Історичні передумови та причини народження і функціонування невизнаних держав
  • 2.2. Політико-правова колізія як підстава для інституціонально-правового визнання / невизнання нових держав / державоподібних утворень
  • 2.3. Роль міжнародного співтовариства в процесах визнання / невизнання нових держав / державоподібних утворень

РОЗДІЛ 3.ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ НЕВИЗНАНИХ ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЗРОСТАЮЧОГО ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • 3.1. Роль ЗМІ в політичних процесах визнання / невизнання державності
  • 3.2. Засоби, шляхи та методи врегулювання проблем, пов’язаних з визнанням / невизнанням державності
  • 3.3.Західний досвід проведення референдумів щодо самовизначення

Загальні висновки

Список посилань

Додатки

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами