Діагностика економічної безпеки підприємства

Діагностика економічної безпеки підприємства

В. Г. Алькема; О. С. Кириченко; Г. М. Пазєєва

ЗМІСТ

ТЕМА 1. Концептуальні засади аналізу діагностики економічної безпеки підприємства

 • 1.1. Економічна безпека підприємства та підходи до її оцінювання
 • 1.2. Місце діагностики в дослідженні проблеми економічної безпеки підприємства
 • 1.3. Концептуальні основи діагностика як інструменту аналізу економічної безпеки підприємства

ТЕМА 2. Теоретико-методичні засади діагностики економічної безпеки підприємства

 • 2.1. Поняття функціональних складових та показників в діагностиці економічної безпеки підприємства
 • 2.2. Наукові підходи до аналізу та оцінки рівня економічної безпеки підприємства
 • 2.3. Сучасні методи діагностики рівня економічної безпеки підприємства

ТЕМА 3. Комплексна діагностика економічної безпеки підприємства (на матеріалах транспортно-експедиційних підприємств)

 • 3.1. Оцінка сучасного стану економічної безпеки транспортно-експедиційної безпеки транспортно-експедиційних підприємств України
 • 3.2. Функціональний аналіз стану та розвитку транспортно-експедиційних підприємств в Україні
 • 3.3. Комплексна діагностика рівня економічної безпеки транспортно-експедиційних підприємств

ТЕМА 4. Інструментарій комплексної діагностики економічної безпеки підприємства

 • 4.1. Комплексна діагностика в забезпеченні економічної безпеки транспортно-експедиційних підприємств
 • 4.2. Функціональне моделювання як сучасний інструмент діагностики економічної безпеки підприємства
 • 4.3. Використання функціонального моделювання в визначенні рівня економічної безпеки підприємства

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами