Управління якістю (на прикладі освітньої діяльності)

Управління якістю (на прикладі освітньої діяльності)

Віткін Леонід Михайлович

У посібнику розглянуто основні принципи та підходи сучасного управління якістю. Наведено рекомендації щодо розробляння, впроваджування та підтримування системи управління якості у навчальних закладах. Посібник містить практичний досвід впровадження системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001 в Університеті «КРОК».

ЗМІСТ

Розділ 1. Світові тенденції розвитку освіти на базі методології управління якістю

  • 1.1. Методологія загального управління якістю (TQM)
  • 1.2. Принципи та характер сучасної освіти
  • 1.3. Аналіз міжнародного досвіду впровадження принципів TQM та стандартів ISO у сфері освіти

Розділ 2. Етапність побудови системи управління якістю навчального закладу

  • 2.1.Розробляння документації СУЯ НЗ
  • 2.2. Впроваджування СУЯ НЗ
  • 2.3. Інформаційне забезпечення СУЯ НЗ
  • 2.4. Моніторинг функціонування та постійне поліпшування СУЯ НЗ

Розділ 3. Український досвід впровадження системи управління якістю на прикладі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

  • 3.1. Практика розробляння та впроваджування СУЯ НЗ «КРОК»
  • 3.2. Забезпечення функціонування та постійного поліпшування СУЯ НЗ «КРОК»

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами