Логістичний консалтинг

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Логістика, Фінансові потоки в логістичних системах, Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності, Інформаційні системи і технології в логістиці, Логістичний менеджмент, Основи логістики
 • Спеціальність: Логістика, Управління логістичною діяльністю
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 344
 • ISBN: ISBN 978-966-77-35-90-6
 • УДК: УДК 658.012.34 (075.8)
 • ISBD: Алькема В.Г. Логістичний консалтинг: навчальний посібник/ В. Г. Алькема, О. С. Кириченко, С. А. Філатов. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 344 с.

Логістичний консалтинг

В.Г. Алькема, О.С. Кириченко, С.А. Філатов

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні концептуальні основи логістичного консалтингу: його сутність та значення, основні рівні, завдання і напрями здійснення логістичного консалтингу. Значну увагу приділено мето- дологічним засадам становлення, організації та розвитку логістичних систем, їх структуризації, розглянуто внутрішні та зовнішні чинники впливу на розвиток логістичних систем, зростання ефективності їх функціонування, зростання ролі та значення в загальній системі управління підприємством. Викладено методологічні основи логістичного аудиту, основні етапи та напрями внутрішнього і зовнішнього аудиту логістики. Представлено консультаційно-рекомендаційні складові логістичного консалтингу: розробку стратегії розвитку логістичної діяльності, розвиток логістичних систем, впровадження основних видів логістичних послуг в сфері логістики, питання впровадження аудиту якості логістичних послуг.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Логістика», слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, фахівців служб логістики та усіх, хто цікавиться логістикою

ЗМІСТ

Частина 1. Загальні положення та основи логістичного консалтингу

 • Розділ 1. Основні поняття логістичного консалтингу
 • Розділ 2. Етапи та напрями логістичного консалтингу

Частина 2. Характеристика об’єктів дії логістичного консалтингу

 • Розділ 3. Теоретичні засади організації логістичних систем

Частина 3. Логістичний аудит

 • Розділ 4. Методологічна основа логістичного аудиту
 • Розділ 5. Напрями логістичного аудиту

Частина 4. Консультаційно-рекомендаційна складова логістичного консалтингу

 • Розділ 6. Логістичні стратегії підприємства
 • Розділ 7. Розвиток логістичних систем
 • Розділ 8. Основі види логістичних послуг в сфері логістики
 • Розділ 9. Аудит якості логістичних послуг

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами