Проектно-орієнтоване управління організацією

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Спеціальність: Менеджмент
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 168
 • ISBN: ISBN 978-966-170-067-2
 • УДК: УДК 65.012.23:658.512(075)
 • ISBD: Сумець О.М. Проектно-орієнтоване управління організацією: навчальний посібник / О. М. Сумець. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 167 c.

Проектно-орієнтоване управління організацією

Сумець Олександр Михайлович

У навчальному посібнику викладено питання, що розкривають сутність проектно-орієнтованого підходу до управління організаціями в сучасних умовах, ґрунтовно описані етапи запровадження проектно-орієнтованого підходу до управління організаціями, типологію проектів та їх життєвий цикл і визначення його вартості, розглянуто критерії вибору проектів проектно-орієнтованих організацій, стратегії і алгоритми створення (проектування) проектів, моніторинг та контроль виконання проектів при проектно-орієнтованому управлінні.

Для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент».

ЗМІСТ

Розділ 1. Сутність проектно-орієнтованого управління

 • 1.1. Мета і завдання навчальної дисципліни. Основні терміни і поняття
 • 1.2. Зміст проектно-орієнтованого управління
 • 1.3. Необхідність запровадження проектно-орієнтованого підходу до управління організаціями
 • 1.4. Фактори впливу та умови здійснення проектно-орієнтованого підходу до управління організаціями

Розділ 2. Етапи запровадження проектно-орієнтованого підходу до управління організаціями

 • 2.1. Поняття проектно-орієнтованої організації і основні її риси
 • 2.2. Рівні трансформації класичної організації в проектно-орієнтовану
 • 2.3. Основні принципи запровадження проектно-орієнтованого підходу до управління організаціями
 • 2.4. Етапи впровадження проектно-орієнтованого підходу до управління організаціями

Розділ 3. Види проектів та опис їхнього життєвого циклу

 • 3.1. Види проектів, що реалізуються в організаціях
 • 3.2. Поняття життєвого циклу проекту
 • 3.3. Сучасні концепції визначення життєвого циклу проекту

Розділ 4. Критерії вибору проектів проектно-орієнтованих організацій

 • 4.1. Узагальнений критерій «вартість-витрати»
 • 4.2. Функція корисності
 • 4.3. Очікувана грошова віддача
 • 4.4. Чиста вартість проекту
 • 4.5. Чиста поточна вартість проекту

Розділ 5. Стратегії і алгоритм створення (проектування) проектів логістичних систем

 • 5.1. Сутність і мета проектування
 • 5.2. Технічне завдання на проектування
 • 5.3. Стратегії проектування
 • 5.4. Розробка алгоритму проектування

Розділ 6. Моніторинг і контроль виконання проектів при проектно-орієнтованому управлінні

 • 6.1. Сутність моніторингу і контролю проектів. Умови створення системи ефективного моніторингу і контролю
 • 6.2. Методи і види контролю проектів
 • 6.3. Підходи до оцінювання і показники гнучкості ринку праці в українській та міжнародній практиці

Розділ 7. Практичні завдання

 • 7.1. Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття
 • 7.2. Практичні завдання

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами