Менеджмент організацій

  • Автор: ,
  • Рік:
  • Категорія: Навчальні посібники
  • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 276
  • ISBN: ISBN 978-966-170-078-8
  • УДК: УДК 005.7(075.8)
  • ISBD: Алькема В. Г., Кириченко О. С. Менеджмент організацій: навчальний посібник. Кн.1. Київ: Університет «КРОК», 2023. 276 с.

Менеджмент організацій

Алькема В. Г.; Кириченко О. С.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні концептуальні основи менеджменту організацій. Досліджено сутність та концептуальні засади управління організаціями. Детально описано основні концепти моделювання системи управління організацією, а також перспективи та чинники впровадження сучасних моделей системи управління організацією, розкрито аспекти формування структури організації, наукові підходи до формування організаційних структур, їх види та основні етапи розбудови структури організації. Значну увагу приділено питанню та перспективам впровадження організаційного проектування системи управління організацією; напрямам удосконалення управління організацією з впровадженням комплексу адміністративних організаційних дій. Представлено методи та інструменти аналізу та оцінки діяльності організації. розкрито питання ресурсного забезпечення, ресурсного потенціалу його формування та використання; систематизовано чинники формування та розвитку системи забезпечення організації. Розглянуто питання кадрового забезпечення управління кадровими ресурсами організації.

Для здобувачів закладів освіти, що навчаються за освітньою програмою «Менеджмент», «Менеджмент організацій», студентів інших освітніх програм, слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, керівників організацій, підприємств всіх форм власності.

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретичні засади розбудови та функціонування організації

Розділ 2. Концептуально-методичні основи формування системи управління організацією

Розділ 3. Обґрунтування та розбудова структури організації

Розділ 4. Удосконалення процесів управління організацією

Розділ 5. Аналіз та оцінка процесів управління організацією

Розділ 6. Розбудова системи ресурсного забезпечення організації

Розділ 7. Управління кадровим забезпеченням організації

Розділ 8. Основи впровадження роботи з кадрами організації

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами