Менеджмент закладу охорони здоров’я: навчальний посібник. Кн.1.

  • Автор: , ,
  • Рік:
  • Категорія: Навчальні посібники
  • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 244
  • ISBN: ISBN 978-966-170-079-5
  • УДК: УДК 614.2:005(075.8)
  • ISBD: Алькема В.Г., Сумець О.М., Кириченко О.С. Менеджмент закладу охорони здоров’я: навчальний посібник. Кн.1. Київ: Університет «КРОК», 2023. 244 с.

Менеджмент закладу охорони здоров’я

В.Г. Алькема, О.М. Сумець, О.С. Кириченко

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні концептуальні основи менеджменту закладів охорони здоров’я, що стосуються здійснення планування, впровадження, реалізації управлінських дій на різних рівнях управління. Значну увагу приділено методологічним засадам реформування та впровадження державної політики в сфері охорони здоров’я. Детально описано формування концепції сталого розвитку закладів охорони здоров’я, наведено обґрунтування і впровадження організаційно-економічного механізму розвитку закладів медичної сфери; приділено увагу проектуванню механізму професійно-кадрової та ресурсної оптимізації, впровадженню сучасних підходів до покращення якості надання медичної допомоги і логістичного підходу в медичній сфері та забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я. Розкрито питання кадрового забезпечення та організації роботи щодо управління персоналом закладів охорони здоров’я, впровадження системи управління мотивацією персоналу та його адаптації, застосування матеріальних та нематеріальних методів стимулювання медичних працівників. Викладено методологічні основи аналізу та оцінки ефективності діяльності закладів охорони здоров’я. Представлено матеріли з питань інформатизації та цифровізації процесів управління та функціонування закладів охорони здоров’я.

Для здобувачів закладів освіти, що навчаються за освітньою програмою «Управління закладами охорони здоров’я», слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, керівників та адміністраторів закладів охорони здоров’я всіх форм власності.

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретичні засади та практичні аспекти державного управління і впровадження реформ у системі охорони здоров’я

Розділ 2. Управління закладами охорони здоров’я в умовах реформування

Розділ 3. Управління розвитком закладу охорони здоров’я в сучасних умовах

Розділ 4. Впровадження організаційно-економічного механізму розвитку закладу охорони здоров’я

Розділ 5. Організація системи кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я

Розділ 6. Оцінка і аналіз ефективності системи менеджменту закладу охорони здоров’я

Розділ 7. Впровадження інформатизації процесів управління та адміністрування закладів охорони здоров’я

Розділ 8. Впровадження процесів цифровізації та інформатизації управління та адміністрування в роботі закладу охорони здоров’я

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами