Менеджмент закладу охорони здоров’я: навчальний посібник. Кн.2.

  • Автор: , ,
  • Рік:
  • Категорія: Навчальні посібники
  • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 255
  • ISBN: ISBN 978-966-170-080-1
  • УДК: УДК 614.2:005(075.8)
  • ISBD: Алькема В.Г., Сумець О.М., Кириченко О.С. Менеджмент закладу охорони здоров’я: навчальний посібник. Кн.2. Київ : Університет «КРОК», 2023. 255 с.

Менеджмент закладу охорони здоров’я

В.Г. Алькема, О.М. Сумець, О.С. Кириченко

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні концептуальні основи менеджменту закладів охорони здоров’я в сучасних умовах реформування та представлено основні базові функції управління: планування, організації, мотивації та контролю в управлінні закладом охорони здоров’я. Досліджено концептуальні засади управління закладами охорони здоров’я, питання впровадження сучасних механізмів та інструментів управління, висвітлено основні вектори інноваційного розвитку закладу охорони здоров’я. Значна увага приділена питанню визначення стратегій та стратегічного розвитку медичних закладів, а також перспективам впровадження стратегічного управління. Досліджено засади організації роботи закладів охорони здоров’я та доцільність впровадження проектного підходу до організації та забезпечення роботи, виявлено пріоритетні напрями організації та удосконалення роботи закладів охорони здоров’я. Розкрито важливі практичні аспекти розбудови та впровадження системи мотивування стимулювання роботи медичних працівників. Досліджено процеси впровадження контролю в управлінні закладом охорони здоров’я та аспекти контролю якості надання медичної допомоги. Окрема увага приділена організації внутрішнього аудиту роботи закладу охорони здоров’я та впровадженню інноваційних методів оцінювання роботи персоналу.

Для здобувачів закладів освіти, що навчаються за освітньою програмою «Управління закладами охорони здоров’я», слухачів системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, керівників та адміністраторів закладів охорони здоров’я всіх форм власності.

ЗМІСТ

Розділ 1. Теоретико-методичні засади управління закладом охорони здоров’я

Розділ 2. Планування діяльності закладу охорони здоров’я

Розділ 3. Організація роботи закладу охорони здоров’я

Розділ 4. Організація роботи з кадрами в закладі охорони здоров’я

Розділ 5. Організація роботи в закладах первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги

Розділ 6. Мотивація, удосконалення роботи персоналу закладу охорони здоров’я

Розділ 7. Контроль діяльності закладу охорони здоров’я та якості надання медичної допомоги

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами