Менеджмент клінічних досліджень

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Навчальні посібники
  • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок: 135
  • ISBN: ISBN 978-966-170-083-2
  • УДК: УДК 005:614
  • ISBD: Сумець О. М. Менеджмент клінічних досліджень: навчальний посібник. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2023. 135 с.

Менеджмент клінічних досліджень

Сумець О. М.

У навчальному посібнику викладено питання, що розкривають парадигму сучасного менеджменту організацій різної галузевої належності, концептуальний погляд автора на менеджмент у системі клінічних досліджень. Приділена увага SMART-технологіям і їхньому застосуванню у сфері охорони здоров’я і клінічних дослідженнях. Описані особливості застосування технології блокчейну для виконання клінічних досліджень та методика розрахунку ефективності його запровадження.

Для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітніх програм «Управління закладами охорони здоров’я» і «Менеджмент клінічних досліджень».

ЗМІСТ

Розділ 1. Парадигма сучасного менеджменту

Розділ 2. Менеджмент у системі клінічних досліджень

Розділ 3. Smart-технології і їхнє застосування у сфері охорони здоров’я і клінічних дослідженнях

Розділ 4. Особливості застосування технології блокчейну для виконання клінічних досліджень

Розділ 5. Ефективність запровадження блокчейну у процес клінічних досліджень

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами