Стратегічне управління людськими ресурсами

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Стратегічний менеджмент, Управління людськими ресурсами
 • Спеціальність: Адміністративний менеджмент, Менеджмент
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок: 466
 • ISBN: ISSN 978-966-483-647-7
 • ББК: ББК 65.291.212.1
 • УДК: УДК 005.95/.96(075.8)
 • ISBD: Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова. — К. : КНЕУ, 2013. — 466 c.

Стратегічне управління людськими ресурсами: навчальний посібник

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 2013

Навчальний посібник пропонує стратегічний підхід до управління людськими ресурсами та формування відповідних компетенцій, що відображає нову стадію розвитку управління персоналом у сучасних організаціях. Призначений для студентів спеціальності «Управління персоналом та еконо- міка праці», студентів інших економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів. Також буде корисний для керівників підприємств, фахівців з управління персо- налом, слухачів бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки і підвищення ква- ліфікації управлінських працівників.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами