Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Логістика, Економічна безпека
 • Спеціальність: Логістика, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 350
 • ISBN: ISBN 978-966-170-008-5
 • ББК: ББК 65.291-98я73
 • УДК: УДК 658:351.863 (075)
 • ISBD: Алькема В.Г.; Кириченко О.С. Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності: Навчальний посібник. - К.: ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2016. - 350 с.

Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності

В.Г. Алькема, О.С. Кириченко

У навчальному посібнику викладено найважливіші теми дисципліни «Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності». Навчальний посібник є методичним комплексом та містить теоретичний матеріал, що складається із трьох основних частин, восьми базових розділів. До кожного з викладених розділів наведено методичні матеріали: контрольні та тестові питання для глибшого засвоєння знань, практикум із багатоваріантними задачами, рекомендації з організації поточного контролю знань, рекомендована для самостійної роботи навчальна література.

Практичний посібник містить методичні вказівки для вирішення вправ і рішення типових задач. Для студентів вищих навчальних закладів, фахівців-практиків та осіб, що самостійно вивчають дисципліну, а також для всіх, хто цікавиться проблемами економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності.

ЗМІСТ

Частина 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 1. Основні поняття економічної безпеки

 • 1.1. Сутність поняття «економічна безпека»
 • 1.2. Фінансова складова економічної безпеки
 • 1.3. Кадрова складова економічної безпеки
 • 1.4. Інтерфейсна складова економічної безпеки
 • 1.5. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці підприємства

Розділ 2. Логістичні утворення як суб’єкт економічної безпеки

 • 2.1. Логістика як сучасний інструмент міжсистемної інтеграції
 • 2.2. Сутність та основні аспекти логістичної діяльності
 • 2.3. Логістичні утворення як нова форма господарської кооперації та технологічної координації
 • 2.4. Логістична система, її структура та характеристики
 • 2.5. Аналіз логістичних утворень як суб’єктів економічної безпеки
 • 2.6. Фінансова безпека як провідна складова економічної безпеки логістичних утворень
 • 3.5. Оцінювання розвитку логістичного середовища. Критерії та показники розвитку

Розділ 3. Логістичне середовище як сфера життєдіяльності логістичних компаній

 • 3.1. Логістичне середовище, його структура та складові
 • 3.2. Макрологістичне середовище суб’єктів логістичної діяльності
 • 3.3. Мікрологістичне середовище суб’єктів логістичної діяльності
 • 3.4. Кількісні показники загроз та небезпек економічній безпеці суб’єктів логістичної діяльності

Частина 2. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 4. Розбудова та функціонування системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності

 • 4.1. Формування системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 4.2. Структура системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 4.3. Комплексний підхід до розбудови та функціонування системи економічної безпеки СЛД
 • 4.4. Функціональні складові системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 4.5. Основні суб’єкти та об’єкти системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 4.6. Ресурси забезпечення економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності

Частина 3. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 5. Сутність управління системою економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності

 • 5.1. Принципи та функції управління системою економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 5.2. Методи управління системою економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 5.3. Організаційні структури управління системою економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 5.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення

Розділ 6. Стратегії управління системою економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності

 • 6.1. Стратегія організаційної реструктуризації в розвитку системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 6.2. Стратегія партнерства в розвитку системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 6.3. Функціональні логістичні стратегії
 • 6.4. Стратегія економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності

Розділ 7. Методичне забезпечення аналізу, оцінки, прогнозування розвитку системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності

 • 7.1. Оцінка стану системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 7.2. Методичне забезпечення розвитку системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності
 • 7.3. Оптимізація параметрів логістичного сервісу в досягненні планового рівня економічної безпеки

Розділ 8. Механізм розвитку системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності

 • 8.1. Життєдіяльність логістичних компаній, фірм та операторів
 • 8.2. Розвиток логістичного середовища
 • 8.3. Тіньова економіка в Україні та напрями боротьби з нею

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами