Економічна безпека інноваційного підприємства

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Дисципліна: Економічна безпека інноваційного підприємства
 • Підрозділ: Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 320
 • ISBN: ISBN 978-966-77-35-90-6
 • ББК: ББК 65.2/4-98
 • УДК: УДК 65.012.8 : 330.341.1
 • ISBD: Економічна безпека інноваційного підприємства: Навчальний посібник / В.Г. Алькема, Н.М. Літвін, О.С. Кириченко. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015. − 320 с.

Економічна безпека інноваційного підприємства

Алькема В.Г., Літвін Н.М., Кириченко О.С.

У навчальному посібнику викладено основи економічної безпеки інноваційного підприємства. Розглянуто сутність та основні засади розбудови та функціонування системи економічної безпеки інноваційних підприємств, процес і механізм управління цією системою. Розкрито сутність, основні функції та значимість управління системою економічної безпеки в діяльності сучасного інноваційного підприємства. Курс складається з 10 розділів. Для глибшого засвоєння знань подано контрольні запитання.

Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі безпеки підприємств, працівників правоохоронних органів і практичних працівників фінансово-економічної та інноваційної сфери, для власників і керівників комерційних структур, керівників і менеджерів служби безпеки, а також усіх, хто цікавиться проблемами економічної безпеки інноваційних підприємств.

ЗМІСТ

ЧАСТИНА 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • 1.1. Інноваційне підприємство як суб’єкт господарювання
 • 1.2. Інноваційно-активне підприємство та його інтереси
 • 1.3. Класифікація, основні види та типи інновацій, форми інноваційного процесу
 • 1.4. Поняття та категорії економічної безпеки інноваційного підприємства

РОЗДІЛ 2. ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • 2.1. Сутність загроз внутрішнього середовища інноваційного підприємства
 • 2.2. Сутність загроз зовнішнього середовища інноваційного підприємства
 • 2.3. Поняття «турбулентність» і «біфуркація» в розвитку інноваційного підприємства
 • 2.4. Характеристика небезпек і загроз на різних етапах життєвого циклу проекту
 • 2.5. Сутність інноваційної безпеки як важливої складової економічної безпеки інноваційного підприємства
 • 2.6. Ризики в діяльності інноваційного підприємства

РОЗДІЛ 3. ПОКАЗНИКИ-ІНДИКАТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • 3.1. Поняття про індикатори та складові структури економічної безпеки
 • 3.2. Показники фінансово-економічної безпеки
 • 3.3. Показники інформаційної безпеки
 • 3.4. Показники інтелектуальної та кадрової безпеки
 • 3.5. Показники техніко-технологічної безпеки
 • 3.6. Показники інноваційної безпеки
 • 3.7. Показники ринкової безпеки
 • 3.8. Показники правової безпеки
 • 3.9. Показники екологічної безпеки
 • 3.10. Показники інвестиційної безпеки
 • 3.11. Показники фізичної безпеки

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • 4.1. Сучасні методи оцінки рівня економічної безпеки підприємства
 • 4.2. Оцінка рівня економічної безпеки інноваційного підприємства з розрахунком індексу економічної безпеки
 • 4.3. Метод SWOT-аналізу для дослідження загроз внутрішнього та зовнішнього середовища інноваційного підприємства

ЧАСТИНА 2. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 5. РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • 5.1. Сутність поняття «система економічної безпеки інноваційного підприємства»
 • 5.2. Організація системи економічної безпеки інноваційного підприємства
 • 5.3. Концепція системи економічної безпеки
 • 5.4. Стратегія системи економічної безпеки
 • 5.5. Принципи побудови системи економічної безпеки
 • 5.6. Комплексна система економічної безпеки
 • 5.7. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки

ЧАСТИНА 3. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 6. ОСНОВИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • 6.1. Наукові засади управління системою економічної безпеки інноваційного підприємства
 • 6.2. Принципи, методи, функції, моделі та алгоритми процесу управління
 • 6.3. Функції управління системою економічної безпеки інноваційного підприємства
 • 6.4. Стратегічне управління системою економічної безпеки інноваційного підприємства
 • 6.5. Контроль в управлінні економічною безпекою

РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

 • 7.1. Сутність, завдання та функції штатних підрозділів економічної безпеки інноваційного підприємства
 • 7.2. Основні завдання служби безпеки інноваційного підприємства
 • 7.3. Напрями діяльності, структура служби економічної безпеки інноваційного підприємства

РОЗДІЛ 8. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • 8.1. Основні складові механізму управління
 • 8.2. Принципи механізму управління
 • 8.3. Функції механізму управління
 • 8.4. Методи механізму управління
 • 8.5. Процес управління, управлінські відносини, механізм взаємодії
 • 8.6. Законодавча база управління
 • 8.7. Методи оцінки процесу та механізму управління системою економічної безпеки інноваційного підприємства

РОЗДІЛ 9. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

 • 9.1. Розроблення бізнес-процесів управління
 • 9.2. Формування дерева функцій системи економічної безпеки
 • 9.3. Моделювання функціональних блоків

РОЗДІЛ 10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ

 • 10.1. Поняття «проект» і «проектна діяльність»
 • 10.2. Застосування моделі інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки на етапі ініціації інноваційних проектів
 • 10.3. Діяльність із забезпечення економічної безпеки на різних етапах життєвого циклу проекту
 • 10.4. Управління змінами в системі економічної безпеки інноваційного підприємства

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами